079 513 19 55 Jodlerklub «Echo vom Rüttihubel», Birchi 21, 1737 Plasselb

Stimmen

Jodlerklub «Echo vom Rüttihubel» Düdingen

Stimmen

Vorname

Name

Jodlerin

Natascha

Monney

Jodlerin

Maruschka

Monney

Jodlerin

Franziska

Monney

Jodlerin

Yasmin

Neuhaus

Jodler

Josef

Neuhaus

Jodler

Reinhard

Neuhaus

Jodler

Christoph

Jeckelmann

1. Tenor

Moritz

Sturny

1. Tenor

Peter

Raemy

2. Tenor

Bernard

Jendly

2. Tenor

Alfons

Ruffieux

2. Tenor

Josef

Brügger

2. Tenor

Franz

Müller

2. Tenor

Beat

Fasel

1. Bass

Peter

Hänggi

1. Bass

Elmar

Gremaud

1. Bass

Guido

Boschung

2. Bass

Emil

Boschung

2. Bass

Beat

Müller

2. Bass

Franz

Raemy

2. Bass

Roland

Brügger

Die Stimmen des Jodlerklubs «Echo vom Rüttihubel» können Sie auch als Pdf Dokument herunterlanden !